Onze locaties

Hier kunt u de verschillende locaties van Rhenus selecteren. U kunt kiezen tussen landen, locaties en diensten.

  • Privacy statement

Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake de gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Duitsland
Tel.: +49 (0)2301 29-0
E-mail: info@de.rhenus.com
Website: www.rhenus.com

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van het gegevensbeheer

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken om langs elektronische weg contact op te nemen met ons. Wanneer een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens aan ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  • Organisatie
  • Voor- en achternaam
  • Functie (optioneel)
  • Aanhef (optioneel)
  • Postcode
  • Telefoon
  • E-mail
  • Uw aanvraag

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van de verzendingsprocedure wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het verstrekte e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een e-mailverzending overgedragen zijn, is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is art. 6 par. 1 lid b van de AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoervenster alleen voor de contactopname. Bij contactopname per e-mail ligt hierin ons legitieme belang van de gegevensverwerking .
De overige bij het verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie opgehelderd is.
De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden geregistreerd, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

Herroeping

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming, zoals aan ons verleend in het kader van de wet op de databescherming, in te trekken.

Datenschutzerklärung Widerrruf Standardsprache NL

Data
captcha
*Verplicht veld

Uw vraag

U heeft een vraag over databescherming bij Rhenus? Stuur ons een bericht:

Datenschutz Kontakt Standardsprache NL

Data
captcha
*Verplicht veld

Printen

Contact

Rhenus Data Office Netherlands B.V.

De Nieuwe Vaart 3,
1401 GL Bussum,
Nederland

Telefoon: +31 (0)88 7308 282

E-mail: Neem contact met ons op!