Onze locaties

Hier kunt u de verschillende locaties van Rhenus selecteren. U kunt kiezen tussen landen, locaties en diensten.

Gegevensbescherming

Rhenus Data Office Netherlands B.V.

Welkom op deze website van Rhenus Data Office Netherlands  en hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze producten en diensten. We zijn ons er terdege van bewust dat voor u de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites uiterst belangrijk is. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus. Daarom willen we uitdrukkelijk dat u weet, wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Met deze verklaring over de gegevensbescherming willen we u dan ook laten weten welke maatregelen we nemen om uw gegevens te beschermen.

Geldigheid van de verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming is van toepassing op Rhenus Data Office Netherlands. Deze websites kunnen links bevatten naar ondernemingen van derden waarop deze verklaring niet van toepassing is.

Anoniem verkrijgen van gegevens

U kunt onze websites steeds bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent. Wij krijgen dan alleen technische gegevens zoals bijvoorbeeld de naam van uw Internet Service Provider, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt, met de datum en het tijdstip, voor interne statistische doeleinden van onze reclame, websiteanalyse en de bij de vraag passende vormgeving van onze websites geëvalueerd. Als gebruiker blijft u daarbij geheel anoniem. Er worden ook geen pseudonieme gebruiksprofielen opgesteld.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u ons deze uit eigen beweging bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of ons een e-mail te sturen, hebt doen toekomen, of voor het bestellen van producten of diensten, of bij aanvragen of het verzoeken om toezending van materiaal. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen, verwerkt en eventueel aan andere ondernemingen binnen het Rhenus concern doorgegeven ten behoeve van het individuele contact met u, het toezenden van productinformatie of van een dienstenaanbod. Rhenus Data Office Netherlands  garandeert dat uw gegevens worden behandeld volgens de geldende bepalingen van de gegevensbescherming. U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde verbieden. Een e-mail aan het onderstaande e-mailadres is voldoende.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies ter verbetering van de kwaliteit van de samenstelling en de inhoud van onze webactiviteiten en om een op de gebruiker georiënteerde en zo perfect mogelijke navigatie mogelijk te maken. Het gaat hierbij om zgn. session cookies die beperkt blijven tot de duur van uw bezoek. Deze dienen ertoe, te registreren, welke inhoud vanaf uw PC bekeken wordt, terwijl u verder surft, en dragen bovendien bij tot meer veiligheid bij het surfen. Zodra u onze website verlaat of er een tijdlang niet op klikt, worden deze kortlevende cookies weer gewist.

Cookies kunnen op uw PC geen schade veroorzaken. Uw veiligheid loopt dus geen gevaar, want het zijn geen virussen of spyware. De omgang met cookies regelt u zelf. Over het toestaan, weigeren, bekijken en wissen van cookies vindt u meer in de help-functie van uw browser.

Uw rechten

Op verzoek laat Rhenus Data Office Netherlands  u zo snel mogelijk weten, of en welke persoonlijke gegevens er van u bij ons zijn opgeslagen. Mocht er ondanks onze inspanningen, met correcte en actuele gegevens te werken, verkeerde informatie zijn opgeslagen, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. Uw gegevens mogen uitsluitend met uw toestemming worden gebruikt. Mocht u hier achteraf niet meer mee akkoord gaan, dan kunt u ons dit zonder formaliteiten meedelen; we zullen uw gegevens dan blokkeren of wissen.

Openbaar procedureregister

Als u vragen hebt met betrekking tot de verklaring gegevensbescherming of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich tot de bij ons voor de gegevensbescherming verantwoordelijke functionaris wenden, die u ook bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten ter beschikking staat.

Rhenus Office Systems

Gerhard Friederici

Verantwoordelijke medewerker gegevensbescherming
Rhenus Platz 1
D 59439 Holzwickede
Duitsland

E-Mail: datenschutz@de.rhenus.com

Klantgegevens

Zodra u cliënt wordt van Rhenus Office Systems, slaan wij uw gegevens op zoals dit in de wet op de bescherming van gegevens, het Handelswetboek en de belastingwet is voorgeschreven. Bovendien gebruiken we uw gegevens in dit geval binnen het kader van de wettelijke bepalingen om u reclamemateriaal over andere producten te doen toekomen. Vanzelfsprekend kunt u dit commerciële gebruik van uw klantgegevens te allen tijde telefonisch, per mail of brief verbieden.

Printen

Rhenus Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief Rhenus / DocuCare

Kontakt

Rhenus Data Office Netherlands B.V.

De Nieuwe Vaart 3,
1401 GL Bussum,
Nederland

Telefoon: +31 (0)35 678 2010

E-mail: contact met ons op.